No Bounty Hunter disqualified from Western Europe DPC league

Dota 2 divushka