TSM vs Property VOD de_inferno https://www.youtube.com/watch?v=1-hhJVlqmGk de_nuke https://www.youtube.com/watch?v=nR_GO1uCDPs

Match 2/17/15, 3:03 PM

EnVyUs vs HR VOD Overpass https://www.youtube.com/watch?v=lcDkQECFsO4 Dust 2 https://www.youtube.com/watch?v=_uuP4oa2St0

Match 2/17/15, 3:00 PM

TST vs SKDC VOD https://www.youtube.com/watch?v=ziF9Em14P-8

Match 2/17/15, 2:59 PM

Awake vs Planetkey VOD https://www.youtube.com/watch?v=xvyP3fAt6vw

Match 2/17/15, 2:58 PM

Publiclir vs GPlay VOD https://www.youtube.com/watch?v=MOrvB0kzWp4

Match 2/17/15, 1:24 PM