Start
Stream

TSM TheOddOne

0

TwitchTV

Comments

http://www.gosugamers.net/lol/streams/5516-tsm-theoddone-1