Brame down another two before heading into Div 1 for next season

Dota 2 Pandoradota2