• EG
  vs
  VG
  ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore
  Show 0 : 3
 • Gambit
  vs
  VG
  ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore
  Show 0 : 2
 • Alliance
  vs
  VG
  ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore
  Show 0 : 2
 • Secret
  vs
  VG
  ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore
  Show 1 : 2
 • Alliance
  vs
  Virtus.Pro
  ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore
  Show 2 : 1
 • Gambit
  vs
  EG
  ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore
  Show 0 : 2
 • VG
  vs
  TnC P
  ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore
  Show 2 : 1
 • Virtus.Pro
  vs
  Na`Vi
  ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore
  Show 2 : 0
 • EG
  vs
  Secret
  ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore
  Show 2 : 0
 • Alliance
  vs
  Gambit
  ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore
  Show 0 : 2